Organizacija susreta mladih istraživača iz oblasti tehničkih nauka - Poziv studentima i istraživačima

Pozivamo vas da učestvujete na skupu mladih istraživača koji organizuje Odjeljenje tehničkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa Ministarstvom za nauku, obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo. Poziv se odnosi na studente III ciklusa studija koji imaju definisan program istraživanja i istraživače koji su odbranili doktorski rad u posljednjih 5 godine i nisu stariji od 35 godina. Skup će biti održan u drugoj polovini oktobra 2022. godine.

Ovogodišnji skup ograničen je na mlade istraživače koji se bave istraživanjem u oblasti tehničkih nauka, s ciljem da se u nastupajućim godinama proširi i na oblast prirodnih i matematičkih nauka. Na skupu u 2022. godini predviđeno je učešće istraživača sa univerziteta u Kantonu Sarajevo, dok bi u narednim godinama poziv bio proširen na sve univerzitete u FBiH uz mogućnost daljeg proširenja na BiH.

Ciljevi skupa: osnovni cilj skupa je formiranje platforme za razmjenu mišljenja i ideja o stanju i uslovima djelovanja mladih istraživača; sagledavanje istraživačkih oblasti za koje su zainteresovani mladi istraživači i za koje postoje uslovi za postizanje značajnih rezultata; uspostavljanje kontakata sa istraživačima koji djeluju u sličnim oblastima i procjena mogućnosti saradnje u realizaciji istraživanja radi postizanja konkurentnih rezultata i ubrazanja istraživačkih procesa.

Učesnici skupa: pored mladih istraživača na skup će kao gosti biti pozvani članovi Odjeljenja tehničkih nauka ANUBiH, uspješni istraživači sa domaćih univerziteta, bh. istraživači koji djeluju u inostranstvu i predstavnici bh. privrede.

Format skupa: svaki mladi istraživač će prezentirati svoj rada u trajanju od 5 minuta, u plenumu i/ili na poster prezentaciji koja će biti dosturna svim učesnicima. Pored toga, bit će organizovana i razmjena mišljenja o različitim temama koje se odnose na učešće mladih u istraživačkim projektima.

Nagrada: projekti koji budu procijenjeni kao najuspješniji će biti nagrađeni.

Prijava: mladi istraživači koji žele učestvovati na skupu i prezentirati svoj rad treba da popune priloženi obrazac i vrate ga organizatoru najkasnije do 5. septembra 2022. godine na adresu

akademija@anubih.ba.

Datum i mjesto održavanja skupa: druga polovina oktobra 2022. godine, ANUBiH, Bistrik 7, Sarajevo

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-mail adrese akademija@anubih.ba.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba