​Upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2022/2023. godini

Upis počinje od 14.07.2022. godine i traje do 22.07.2022. godine.

 

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan da u navedenom terminu dostavi originale uploadovanih dokumenata i izvrši upis, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

Kandidati koji nisu stekli pravo upisa imaju mogućnost prijaviti se na drugi prijavni rok na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini u periodu od 29.08. do 09.09.2022. godine.

Dokumentacija za upis se predaje u studentskoj službi Elektrotehničkog fakulteta u periodu od 10:00 – 14:00 sati.

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS:

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini stekli uvjete za upis na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, podnose:

1. Popunjen zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studijski program na koji konkuriše, koji se printa iz informacionog sistema eUNSA,

2. Svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi,

3. Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

5. dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, kao i dokumente relevantne za dokazivanje statusa pripadnosti kategoriji djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja,

6. Indeks/upisnicu i upisni materijal ( upisni materijal možete preuzeti s uplatnicom na portirnici Fakulteta- uplatnica u prilogu obavještenja),

7. Dvije iste fotografije (formata 4x6 cm),

8. Ljekarsko uvjerenje-podatke o zdravstvenom stanju (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu i termini za Elektrotehnički fakultet su 05.08. i 08.08. 2022. godine i isti dostaviti u septembru),

9. Ugovor o studiranju u 4 primjerka (dostaviti u septembru),

10. Dokaz o uplati školarine (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),

Redovan studij (prvi ciklus studija): 100,00 KM

Redovan samofinansirajući studij (prvi ciklus studija): 1.800,00 KM

Redovan samofinansirajući studij (stručni studij): 2.000,00 KM

11. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/Fakultet (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),

12. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/UNSA (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),

13. Dokaz o uplati za ispitne zadaćnice ( primjer uplatnice u prilogu obavještenja),

14. Potvrda o prijavi boravka u BiH (odnosi se samo na strane državljane).


 

VAŽNO!!!

1. Studenti koji sami snose troškove studija (redovni samofinansirajući studij) obavezni su prilikom upisa dostaviti dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 50%.

2. Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja oslobođeni su plaćanja troškova školarine.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba