OBAVIJEST O KOLEKTIVNOM GODIŠNJEM ODMORU

Odluka o Planu korištenja godišnjeg odmora radnika Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta za 2022 godinu.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba