Novi email server

Gotove su pripreme za puštanje u rad novog e-mail servera...

Informacije za prijavu na novi server ćete moći preuzeti na portirskoj službi ETF-Sarajevo (lično ili telefonom - 033 / 250 - 700), a do webmail-a možete doći klikom na link "webmail" u gornjem desnom uglu website-a <link http: webmail.etf.unsa.ba>

( webmail.etf.unsa.ba )

.

Dalje informacije o podešavanju ostalih servisa možete pročitati nakon logiranja na webmail.

 

Dana 12.02.2006. godine (nedjelja) novi e-mail server ce početi preuzimati poštu za @etf.unsa.ba domenu, te molim osoblje da preuzme podatke za prijavu na novi email sistem.

 

Za ostale informacije se možete obratiti na telefon 033/250-763 ili 061/267-559, odnosno email adresu: <link>ernedin.zajko@etf.unsa.ba.

 

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba