Počeo program mobilnosti studenata

U okviru programa saradnje sa Univerzitetom u Aalenu u Njemačkoj, otvara se mogućnost studija 1 ili 2 semestra na ovom Univerzitetu, po programu mobilnosti studenata na studiju ETF-B prema Bolognjskom procesu.

Detaljniji podaci o Univerzitetu i programu mobilnosti se mogu naći na slijedećim linkovima:

- <link http: www.international.htw-aalen.de>

www.international.htw-aalen.de

- <link http: www.euclides.htw-aalen.de>

www.euclides.htw-aalen.de

- <link http: www.isa.htw-aalen.de>

www.isa.htw-aalen.de

Zainteresirani studenti treba da se jave do 31. Marta . 2006 godine Prodekanu za nastavu pismenim

putem ispunjavajući aplikacioni formular kojeg mogu downloadovati sa linka:

 

 

Detaljniji opis programa i postupka aplikacije je dat u dokumentu :

 

 

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba