Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu organizira dva online kursa:

1. Kurs iz elementarne matematike – pripremna nastava za polaganje prijemnih ispita za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2021/2022. godini [oznaka kursa:…


Read more

Odbrana doktorske disertacije - Adis Hamzić

| Treći ciklus studija |

UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU
Sarajevo
Zmaja od Bosne bb

Obavještava

Adis Hamzić, magistar geodezije – diplomirani inženjer geodezije

branit će doktorsku disertaciju pod naslovom

"Modeliranje višestepenog kaskadnog…


Read more

Prijem dokumenata za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar u studijskoj 2020/2021. godini za studente trećeg ciklusa studija - doktorskog studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu traje od 24.5.2021. godine do 4.6.2021. godine,…


Read more

Odluka o načinu organizacije parcijalnih ispita iz nastavnih predmeta ljetnog semestra u studijskoj 2020/2021. godini


Read more

Obavještavaju se studenti prvog, drugog ciklusa studija, stručnog studija i studenti upisani na ekvivalenciju zvanja da je rok za upis u ljetni semestar u studijskoj 2020/2021. godini produžen do 5.3.2021. godine.

 


Read more

Prijem dokumenata za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar u studijskoj 2020/2021. godini počinje 10.2.2021.godine i traje do 1.3.2021. godine, svaki radni dan od 10:00 do 13:00 sati.

 

Studenti treba da dostave:

1. Semestralni list (upisati…


Read more

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog…


Read more

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog…


Read more

U skladu sa članom članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine i 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine) Elektrotehnički fakultet u Sarajevu obavještava da se korigovana radna…


Read more

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog…


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba