Odsjek za automatiku i elektroniku

Odsjek za automatiku i elektroniku pruža vrhunsko obrazovanje u oblasti teorije, strukture i projektovanja sistema automatskog upravljanja procesa, sistema upravljanja i zaštite u elektroenergetici i elektroničkih struktura i sistema. Poseban akcenat je stavljen na razmatranje elektroničkih komponenata te analognih i digitalnih integriranih krugova.

Duboko razumijevanje struktura organizacije računara, softvera i poznavanje elektronike takođe omogućavaju inženjerima koji završe studij na ovome Odsjeku, sintetiziranje svih elektronički baziranih struktura i sistema, projektovanje računarskih sistema i aplikacije u realnom vremenu ili off-line.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba