Odsjek za računarstvo i informatiku

Tokom školske 1967/68. godine iz smjera za automatiku izdvaja se smjer za računare, kao poseban novi smjer na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Na taj način učinjeni su prvi koraci ka oblasti računarskih nauka. Reformom visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini od 1971. god. nastava se organizuje kroz rad sa četiri odsjeka među kojima je i Odsjek za informatiku. Kao prelazni studij, organizovan je 1973/74. šk. godine poseban smjer Računari na Odsjeku za Upravljanje i elektroniku (ranije automatika). Potpuni studij informatike i računarstva počeo je 1974/75. šk. godine na 3. godini poslije zajedničkog dijela studija za sve odsjeke.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba