Naziv titule koja se stiče završetkom studija:

Magistar/master - Diplomirani inženjer elektrotehnike, Odsjek za računarstvo i informatika

 


Glavna oblast studiranja: Računarstvo i informatika


Ciklus studija: Drugi ciklus studija (Magistar)


Minimalan broj stečenih ECTS: 120


Zvanično trajanje studijskog programa: Četiri semestra/Dvije godine


Uslovi za upis: Završen prvi ciklus studija u trajanju od najmanje 180 ECTS, prijemni ispit iz odabranih oblasti računarstva, informatike i matematike


Način studiranja: Full-time


Zvanični radni jezik: Bosanski/Hrvatski/Srpski


Obrazovni ciljevi:

Magistar elektrotehnike – diplomirani inžinjer elektrotehnike, odsjek Računarstvo i informatika:

 • posjeduje široka znanja iz računarskih algoritama korištenih za procesiranje složenih informacija i signala, savremenih računarskih arhitektura, sa fokusom na njihovu primjenu u rješavanju kompleksnih problema iz oblasti računarstva i informatike;
 • ima široko obrazovanje iz oblasti računarskih nauka i softverskog inžinjeringa, što ga osposobljava za razvoj i projektovanje složenih sistema;
 • posjeduje vještine neophodne da radi kao inženjer računarstva i informatike na poslovima analize, projektovanja i implementacije hardvera i softvera računarskih sistema za različite namjene;
 • posjeduje znanja, vještine i kompetencije koje omogućavaju nastavak školovanja i cjeloživotno učenje;
 • posjeduje odgovarajuće komunikacione vještine, spreman je za timski rad sa ljudima iz iste ili drugih oblasti, te posjeduje odgovornost prema profesiji i društvu u cjelini.

 


Ishodi učenja:

Student po okončanju drugog ciklusa studija posjeduje slijedeća znanja, vještine i kompetencije:

 • znanje i razumijevanje savremenih tema u oblasti računarskih nauka, koji mu omogućavaju da upoređuje različite pristupe, odabire rješenja i odlučuje o dizajnu i načinu realizacije složenih sistema;
 • sposobnost formuliranja zahtjeva pri dizajnu složenih sistema, razvoja njegovih komponenti i cjeline, planiranja razvojnih faza i organiziranja procesa razvoja sistema;
 • sposobnost analize, identifikacije i definiranja zahtjeva odgovarajućih problemima iz oblasti računarskih nauka i softverskog inžinjeringa;
 • sposobnost projektovanja i implementacije složenih računarski baziranih procesa i komponenti, uključujući i programiranje potrebnih rješenja;
 • znanja iz sljedećih oblasti računarskih nauka i softverskog inžinjeringa: sistemi za upravljanje bazama podataka, paralelne računarske arhitekture, algoritmi za procesiranje slike, pretraživanje kompleksnih problemskih prostora, računarska grafika i animacija, vještačka inteligencija i bioinformatika, data mining, računarske komunikacije i računarska sigurnost, napredne teme softverskog inžinjeringa i informacionih sistema;
 • sposobnost izbora i primjene odgovarajućih inženjerskih principa i matematičkih i računarskih metoda na probleme iz oblasti računarstva i informatike;
 • sposobnost identifikacije, analize i iskazivanja problema u oblasti računarskih nauka i softverskog inžinjeringa sa kojima se nisu susreli tokom školovanja primjenom stečenih inženjerskih znanja i širokih specijalističkih znanja iz računarskih nauka i softverskog inžinjeringa, uz pomoć odgovarajuće literature koju su osposobljeni pronaći;
 • sposobnost analize, projektovanja i implementacije komponenti računarskih sistema (programi, baze podataka, hardverski podsistemi, itd.) upotrebom odgovarajućih metoda i tehnika uzimajući u obzir naučne, tehničke, društvene, okolišne i ekonomske uslove i standarde;
 • poznavanje standarda i shvatanje uticaja koje računarski sistemi, njihov rad i održavanje imaju na okolinu;
 • shvatanje potrebe i ostvarivanje stalnog praćenja razvoja računarskih sistema i učenja novih principa, tehnika i tehnologija u svim gore pomenutim oblastima
 • sposobnost rada u različitim profesionalnim oblastima zahvaljujući stečenim opštim, specijalističkim i metodološkim kompetencijama;
 • sposobnost komunikacije sa kolegama i javnošću o pitanjima i problemima vezanim za sve oblasti računarstva i informatike;
 • sposobnost individualnog i timskog rada, organizovanja i realizacije projekata 
 • pripremljenost na zahtjeve industrije ili akademije kada budu angažovani nakon završetka studija.

 


Plan i program studija:

 • Za pregled i preuzimanje plana i programa kliknite ovdje.

 


© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba