Naziv titule koja se stiče završetkom studija:

Magistar/master - Diplomirani inženjer elektrotehnike, Odsjek za telekomunikacije

 


Glavna oblast studiranja: Telekomunikacije


Ciklus studija: Drugi ciklus studija (Magistar)


Minimalan broj stečenih ECTS: 120


Zvanično trajanje studijskog programa: Četiri semestra/Dvije godine


Uslovi za upis: Završen prvi ciklus studija u trajanju od najmanje 180 ECTS, prijemni ispit iz odabranih oblasti telekomunikacija i matematike


Način studiranja: Full-time


Zvanični radni jezik: Bosanski/Hrvatski/Srpski


Obrazovni ciljevi:

Magistar elektrotehnike - diplomirani inžinjer elektrotehnike, odsjek Telekomunikacije:

 • posjeduje napredna znanja iz oblasti procesiranja signala, telekomunikacijskih sistema, multimedijalnih sistema i računarskih mreža sa fokusom na primjenu u rješavanju kompleksnih problema iz oblasti telekomunikacija 
 • ima široko obrazovanje iz oblasti telekomunikacija sa uvidom u aktuelnu problematiku telekomunikacija što ga osposobljava za razvoj i projektovanje složenih sistema
 • posjeduje vještine neophodne da radi kao inžinjer telekomunikacija na poslovima analize, projektovanja i realizacije hardvera i softvera telekomunikacionih sistema za različite namjene
 • posjeduje znanja, vještine i kompetencije koje omogućavaju nastavak školovanja i cjeloživotno učenje
 • posjeduje odgovarajuće komunikacione vještine, spreman je na timski rad sa ljudima iz iste ili drugih oblasti, te posjeduje odgovornost prema profesiji i društvu u cjelini

 


Ishodi učenja:

Student po okončanju drugog ciklusa studija posjeduje slijedeća znanja, vještine i kompetencije:

 • znanje i razumijevanje savremenih tema iz oblasti telekomunikacije, koji mu omogućavaju da upoređuje različite pristupe, odabire rješenja i odlučuje o dizajnu i načinu realizacije složenih sistema
 • sposobnost formuliranja zahtjeva pri dizajnu složenih sistema, razvoja njegovih komponenti i cjeline, planiranja razvojnih faza i organiziranja procesa razvoja sistema
 • sposobnost analize, identifikacije i definiranja zahtjeva odgovarajućih problemima iz oblasti telekomunikacija
 • sposobnost projektovanja i implementacije složenih telekomunikacijskih procesa i komponenti, uključujući i programiranje potrebnih rješenja
 • znanja iz slijedećih oblasti telekomunikacija: procesiranje signala, simulacija telekomunikacionih procesa, optički telekomunikacioni sistemi, arhitektrura paketskih čvorišta, pristupne bežične mreže, mobilne komunikacije, kriptografija i sigurnost, osiguravanje kvaliteta usluge, kompresija slike i videa, multimedijalni sistemi, upravljanje telekomunikacijskim mrežama, mreže nove generacije
 • sposobnost izbora i primjene odgovarajućih inžinjerskih principa i matematičkih i računarskih metoda na probleme iz oblasti telekomunikacija
 • sposobnost identifikacije, analize i iskazivanja problema u telekomunikacijama sa kojima se nisu susreli tokom školovanja primjenom stečenih inžinjerskih i širokih specijalističkih znanja iz telekomunikacija uz pomoć odgovarajuće literature koju su osposobljeni pronaći
 • sposobnost analize, projektovanja i realizacije telekomunikacionih sistema i njihovih dijelova upotrebom odgovarajućih metoda i tehnika uzimajući u obzir naučne, tehničke, društvene, okolišne i ekonomske uslove i standarde
 • poznavanje upotrebe telekomunikacija u praksi, poznavanje standarda i shvatanje uticaja koje telekomunikacioni sistemi, njihove rad i održavanje aktivnosti imaju na okolinu i shvatanje potrebe za održivim razvojem
 • shvatanje potrebe i ostvarivanje stalnog praćenja razvoja telekomunikacija i učenja novih principa, tehnika i tehnologija u svim gore pomenutim oblastima telekomunikacija
 • sposobnost rada u različitim profesionalnim oblastima zahvaljujući stečenim opštim, specijalističkim i metodološkim kompetencijama
 • sposobnost komunikacije sa kolegama i javnošću o pitanjima i problemima vezanim za sve oblasti telekomunikacija
 • sposobnost individualnog i timskog rada, organizovanja i realizacije projekata 
 • pripremljenost na zahtjeve industrije ili akademije kada budu angažovani nakon završetka studija.

 


Plan i program studija:

 • Za pregled i preuzimanje plana i programa kliknite ovdje.

 


© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba