Senat Univerziteta u Sarajevu je na 26. redovnoj sjednici održanoj 19. 12. 2018. godine donio Odluku o donošenju Pravila studiranja za treći ciklus…


Read more

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 23. sjednici održanoj 01. 12. 2010. godine donio, a Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu na 38. sjednici održanoj…


Read more

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 23. redovnoj sjednici održanoj 12. 10. 2018. godine donio Odluku o donošenju Pravilnika o bitnim elementima…


Read more

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 26. redovnoj sjednici održanoj 19. 12. 2018. godine donio Odluku o donošenju Pravilnika o studentskoj evaluaciji…


Read more

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 23. redovnoj sjednici održanoj 12. 10. 2018. godine donio Odluku o donošenju Pravila studiranja za prvi, drugi…


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba