Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH
Nakon ETFa

Kako i zašto upisati ETF
Saznajte kako i zašto upisati ETF, koje su prednosti i perspektive Vas kao studenta i kasnije kao inženjera

ETF-B

Studij ETF-B
Saznajte više o novom programu studija na ETF-u

ETF-A

Studij ETF-A
Saznajte više o starom programu studija na ETF-u

Odsjeci

Odsjeci
Više o odsjecima, djelatnostima, saradnicima, ...

Naučni rad

@ETF
Život na ETF-u: organizacije, studentski projekti...

Programi mobilnosti

Projekti mobilnosti
Mobilnost akademskog i stručnog osoblja, te studenata na UNSA...

15-11-18 15:07

Konkurs za upis studenata na Treći (doktorski) ciklus studija u studijskoj 2018/2019. godini

Na osnovu čl. 79. i 83. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/1...


14-11-18 11:30

Konkurs za upis studenata na III ciklus studija - Doktorski studij u studijskoj 2018/2019. godini

Na osnovu člana 80. st. (3) i (4) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novina Kantona Sarajevo", ...


14-11-18 11:28

Otkazivanje pristupnog predavanja - dr Đulaga Hadžić

Otkazuje se pristupno predavanje kandidata dr Đulage Hadžića, na temu "Strukture podataka u računars...


14-11-18 10:31

Odbrana magistarskog rada - SRĐAN MAJKIĆ

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

...


13-11-18 11:29

Otkazivanje pristupnog predavanja kandidata dr Đulage Hadžića

Otkazuje se pristupno predavanje kandidata dr Đulage Hadžića, na temu "Razvoj mikroservisnih aplikac...


12-11-18 13:43

Pristupno predavanje povodom javnog konkursa za izbor akademskog osoblja

Povodom javnog konkursa za izbor akademskog osoblja u jedno od naučnonastavnih zvanja docent, vanred...


12-11-18 13:41

Pristupno predavanje povodom javnog konkursa za izbor akademskog osoblja (RI)

Povodom javnog konkursa za izbor akademskog osoblja u jedno od naučnonastavnih zvanja docent, vanred...


08-11-18 17:19

Prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije - Almir Marić, me-dipl.ing.el

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

...


08-11-18 17:17

Prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije - Fatima Skaka, me-dipl.ing.el

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

...


08-11-18 17:16

Prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije - mr Omer Hadžić

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

...


go to Archive ->


Posljednja izmjena:  09:07 06/02 2018

XXVI International Conference on Information,
Communication and Automation Technologies

ICAT 2017

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
October 26-28, 2017.


© 2007 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba