Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH
Nakon ETFa

Kako i zašto upisati ETF
Saznajte kako i zašto upisati ETF, koje su prednosti i perspektive Vas kao studenta i kasnije kao inženjera

ETF-B

Studij ETF-B
Saznajte više o novom programu studija na ETF-u

ETF-A

Studij ETF-A
Saznajte više o starom programu studija na ETF-u

Odsjeci

Odsjeci
Više o odsjecima, djelatnostima, saradnicima, ...

Naučni rad

@ETF
Život na ETF-u: organizacije, studentski projekti...

Programi mobilnosti

Projekti mobilnosti
Mobilnost akademskog i stručnog osoblja, te studenata na UNSA...

17-01-17 12:12

Odluka o direktnom sporazumu

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ...


16-01-17 10:25

Odbrana / prezentacija radne verzije doktorske disertacije (projekta) - Mario Kokoruš

U skladu sa članom 41. stav (3) Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajev...


12-01-17 14:05

Javni poziv za podnošenje prijava i angažman istraživača na projektu H2020 iMARECULTURE

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu je postao partner Horizont 2020 projekta iMARECULTU...


10-01-17 11:15

Odbrana / prezentacija radne verzije doktorske disertacije (projekta) - mr Bruno Trstenjak

U skladu sa članom 41. stav (3) Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajev...


06-01-17 14:05

Odluka o direktnom sporazumu

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ...


06-01-17 14:03

Odluka o direktnom sporazumu

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ...


06-01-17 14:03

Odluka o direktnom sporazumu

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ...


05-01-17 08:00

Odluka o direktnom sporazumu

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (...


29-12-16 10:00

Ponovni upis u odgovarajuću godinu trećeg ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Za ponovni upis u odgovarajuću godinu trećeg ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Saraje...


29-12-16 10:00

Upis u drugu i treću godinu trećeg ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Za upis u drugu i treću godinu III ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studi...


go to Archive ->


Posljednja izmjena:  11:23 08/08 2008

XI International Symposium on Telecommunication

BiHTel 2016

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
October 24-26, 2016.


© 2007 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba