Izvještaj komisije sa prijedlogom za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor na naučnu oblast ''Elektroenergetika''

Izvještaj komisije sa prijedlogom za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor na naučnu oblast ''Elektroenergetika''