Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu organizira dva online kursa:

1. Kurs iz elementarne matematike – pripremna nastava za polaganje prijemnih ispita za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2021/2022. godini [oznaka kursa:…


Read more

Odluka o direktnom sporazumu

| Javne nabavke |

Odluka o direktnom sporazumu


Read more

Odbrana doktorske disertacije - Adis Hamzić

| Treći ciklus studija |

UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU
Sarajevo
Zmaja od Bosne bb

Obavještava

Adis Hamzić, magistar geodezije – diplomirani inženjer geodezije

branit će doktorsku disertaciju pod naslovom

"Modeliranje višestepenog kaskadnog…


Read more

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17, 35/20 i 40/20), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća…


Read more

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17, 35/20 i 40/20), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća…


Read more

Odluke o ponštenju postupka javne nabavke


Read more

Odluka o direktnom sporazumu

| Javne nabavke |

Odluka o direktnom sporazumu


Read more

Odluka o direktnom sporazumu

| Javne nabavke |

Odluka o direktnom sporazumu


Read more

Prijem dokumenata za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar u studijskoj 2020/2021. godini za studente trećeg ciklusa studija - doktorskog studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu traje od 24.5.2021. godine do 4.6.2021. godine,…


Read more

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17, 35/20 i 40/20), čl. 192. i 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća…


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba