Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini se vrši u periodu od 14. 06. 2021. do 25. 06. 2021. godine.

Prijava kandidata na Konkurs…


Read more

Poštovani kandidati i budući studenti,

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021/2022. GODINI,

objavljen je na slijedećem linku

Sve dodatne informacije vezane za upis na Elektrotehnički fakultet biće…


Read more

Obavještavaju se osobe koje su na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu završile studij u skladu sa propisima koji su važili prije uspostave bolonjskog sistema obrazovanja i osobe koje su završile studij u skladu sa propisima koji su važili prije uspostave…


Read more

Upute za pristup pripremnim kursevima iz matematike možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Tokom današnjeg dana, polaznicima kursa MAT-001 u drugom terminu će, na njiove email adrese koje su koristili prilikom popunjavanja online prijave za…


Read more

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog…


Read more

Odluka o direktnom sporazumu

| Javne nabavke |

Odluka o direktnom sporazumu


Read more

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama BiH


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba