Upis počinje od 14.07.2021. godine i traje do 23.07.2021. godine.

Napomena: Utorak, 20.07.2021. godine je neradni dan, zbog obilježavanja vjerskog praznika (Kurban Bajram)

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan da u navedenom terminu dostavi…


Read more

Objavljene su Konačne rang liste kandidata za upis na Prvi ciklus studija i Stručni studij "Razvoj softvera" u studijskoj 2021/2022 godini u prvom upisnom roku.

Rang-liste kandidata možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Kandidati koji nisu stekli…


Read more

Objavljene su Preliminarne rang lista kandidata za upis u prvu godinu I. ciklusa studija i Stručni studij "Razvoj softvera" u studijskoj 2021/2022. godina (I. upisni rok) na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, a nakon prijemnog ispita iz matematike koji…


Read more

Obavještavaju se osobe koje su na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu završile studij u skladu sa propisima koji su važili prije uspostave bolonjskog sistema obrazovanja i osobe koje su završile studij u skladu sa propisima koji su važili prije uspostave…


Read more

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma


Read more

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma


Read more

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog…


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba