Stavljanje na uvid javnosti radne verzije doktorske disertacije Ajdina Alihodžića, pod naslovom: “Estimacija električnih i magnetskih polja u blizini nadzemnih vodova zasnovana na upotrebi umjetnih neuronskih mreža"

Na osnovu člana 42. Pravila studiranja za treći ciklus na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine i 01-32-137/19 od 30.10.2019. godine), Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet obavještava da se Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i korigirana radna verzija doktorske disertacije studenta Ajdina Alihodžića, magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike, zaposlenog na Univerzitetu u Sarajevu – Elektrotehničkom fakultetu pod naslovom: "Estimacija električnih i magnetskih polja u blizini nadzemnih vodova zasnovana na upotrebi umjetnih neuronskih mreža", koji je sačinila Komisija Univerziteta u Sarajevu u sastavu:

  • Dr. Irfan Turković, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, predsjednik
  • Dr. Adnan Mujezinović, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, član (mentor)
  • Dr. Vicko Dorić, vanredni profesor Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Republika Hrvatska, član i
  • Dr. Hamid Zildžo, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu -Elektrotehničkog fakulteta, zamjenski član,

STAVLJAJU NA UVID JAVNOSTI.

Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije i korigirana radna verzija doktorske disertacije će biti dostupni na uvid javnosti u periodu od ukupno 30 dana i to: 22 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja 04.07.2024. godine do 26.07.2024. godine, a preostalih
osam dana, od 26.08.2024. godine do 03.09.2024. godine.

Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije i korigirana radna verzija doktorske disertacije mogu se pregledati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehničkog fakulteta u naprijed navedenom period (tač. 1. i 2.), ulica Zmaja od Bosne bb (kancelarija 0-04), svakim radnim danom u periodu od 09:00 do 13:00 sati.