Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije mr. Kerima Obarčanina, pod naslovom "Korištenje vibracijskog otiska i algoritama mašinskog učenja za detekciju jedne klase defekata vakuumskog prekidača"

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr. Kerim Obarčanin, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije, pod naslovom "Korištenje vibracijskog otiska i algoritama mašinskog učenja za detekciju jedne klase defekata vakuumskog prekidača", 17. jula 2024. godine (srijeda), s početkom u 10:00 sati, u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (sala SamsungLab, 3-02, treći sprat).

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije, održat će se pred Komisijom za ocjenu radne verzije doktorske disertacije, u sastavu:

  • Dr. Samim Konjicija, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, predsjednik,
  • Dr. Bakir Lačević, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, član (mentor),
  • Dr. Tatjana Konjić, redovna profesorica Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, članica;
  • Dr. Emir Sokić, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, član;
  • Dr. Amer Smajkić, docent Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, član.

Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta i Univerziteta u Sarajevu.