Prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije - Narves Behlilović

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Narves Behlilović, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike, prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom "Unapređenje sigurnosti komunikacije u pametnim okruženjima na nižim nivoima standardnog komunikacionog modela".

Prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije (projekta) će se održati 29. januara 2024. godine (ponedjeljak), s početkom u 10:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (sala 3-46 - BitLab, treći sprat).