Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije mr. Suade Hadžović, pod naslovom "Prijedlog modela upravljanja AI/IoT ekosistema"

Studentica trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr. Suada Hadžović, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije, pod naslovom "Prijedlog modela upravljanja AI/IoT ekosistema", 16. jula 2024. godine (utorak), s početkom u 10:00 sati, u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (sala BitLab, 3-46, treći sprat).

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije, održat će se pred Komisijom za ocjenu radne verzije doktorske disertacije, u sastavu:

  • Dr. Mirza Hamza, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, naučna oblast: "Telekomunikacije", predsjednik,
  • Dr. Saša Mrdović, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, naučna oblast: "Računarstvo i informatika", član (mentor),
  • Dr. Enio Kaljić, docent Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, naučna oblast: "Telekomunikacije", član.

Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta i Univerziteta u Sarajevu.