Odbrana Naučnoistraživačog seminara 2.1 Kerima Hodžića, pod naslovom "DashReStreamer: Framework for Creation of Impaired Video Clips under Realistic Network Conditions".

Na osnovu čl. 5. i 6. Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta o definiranju procedure realizacije naučnoistraživačkih seminara na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju (broj: 01-503/21 od 01.02.2021. godine) i Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (broj: 01-2020/24 od 03.06.2024. godine), Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet, daje

Obavjest o odbrani seminara

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Kerim Hodžić, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike, branit će Naučnoistraživački seminar 2.1, pod naslovom "DashReStreamer: Framework for Creation of Impaired Video Clips under Realistic Network Conditions".

Seminar je izrađen u saradnji sa akademskim savjetnikom, dr. Darijom Racom, docentom Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.

Odbrana seminara, održat će se 13. juna 2024. godine (četvrtak), s početkom u 13:00 sati, u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (sala/laboratorija 1-20).

Odbrana seminara je javna.

Obavijest o odbrani i sažetak seminara, oglašavaju se na oglasnim pločama i internet stranici Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.