Prof. dr. Amila Akagić


Kontakt informacije

Pozicija:

Vanredni profesor

Odsjek:

Odsjek za Računarstvo

Pripadnost:

Affiliated


Biografija

2010–2013 Doktor tehničkih nauka
Keio University, Graduate School of Science and Technology, Tokyo, Japan

2009 Magistar elektrotehničkih nauka
Odsjek za računarstvo i informatiku, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

2006 Diplomirani inžinjer elektrotehnike
Odsjek za računarstvo i informatiku, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

RADNO ISKUSTVO

Januar 2020 – trenutno Vandredna profesorica
Odsjek za računarstvo i informatiku, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu Kursevi sa aktivnim učestvovanjem u toku izbora: (1) Digitalno procesiranje signala (RI), (2) Vještačka inteligencija (RI), (3) Projektovanje i sinteza digitalnih sistema (RI), (4) Dizajn i arhitektura softverskih sistema (RI), (5) Metode i primjena vještačke inteligencije (RI), (6) Hardver/softver kodizajn (RI).

April 2014 – Decembar 2019 Docentica
Odsjek za računarstvo i informatiku, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu Kursevi sa aktivnim učestvovanjem u toku izbora: (1) Napredna poglavlja iz procesiranja signala (TK), (2) Digitalno procesiranje signala (RI), (3) Projektovanje i sinteza digitalnih sistema (RI), (4) Dizajn i arhitektura softverskih sistema (RI), (5) Inženjering i tehnologije sistema upravljanja (RI) i (6) Računarska pismenost (RS).

Septembar 2010 – Mart 2013 Research Assistant
Keio University, Graduate School of Science and Technology, Tokyo, Japan Research Assistant u Global Centre of Excellence (GCOE) u okviru projekta "High-Level Global Cooperation for Leading-Edge Platform on Access Spaces."

September 2007 – June 2008 Jr. Research Assistant
University of California, Riverside, USA Research Assistant u laboratoriju za računarske arhitekture i ugrad̄ene sisteme

December 2006 – March 2014 Viši asistent i asistent
Odsjek za računarstvo i informatiku, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu Aktivno učešće u izvod̄enju vježbi na predmetima: Logički dizajn, Računarske arhitekture, Par-alelni računarski sistemi, Sistemi na čipu, Sistemi za podršku odlučivanju i dr.

CV Europass