Prvi prijavni rok na Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u akademskoj 2024/2025. godini

Prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu - Elektrotehničkom fakultetu u akademskoj 2024/2025. godini (prvi prijavni rok) vrši se isključivo online, putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice https://upisi.unsa.ba.

Prijava putem informacionog sistema eUNSA je obavezna za sve potencijalne kandidate!

Prijava na Konkurs se vrši u periodu od 10.06.2024. - 28.06.2024. godine.

Prijemni ispit iz matematike za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu - Elektrotehničkom fakultetu u akademskoj 2024/2025. godini (prvi prijavni rok), održaće se u utorak, 02.07.2024. godine sa početkom u 12:00 sati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta, Kampus Univerziteta, Zmaja od Bosne bb, Sarajevo.

Prijemni ispit je obavezan za sve studijske programe prvog ciklusa studija, izuzev Data Science and Arificial Intelligence – DL studij.

Stručni studij nema prijemnog ispita.

Troškovi za polaganje prijemnog ispita iznose 40,00 KM (primjer uplatnice u prilogu obavještenja). Prilikom online prijave na Konkurs, potrebno je izvršiti upload dokaza o uplati.

Saglasno odredbama Konkursa, kandidat koji putem putem informacionog sistema eUNSA i web stranice https://upisi.unsa.ba izvrši prijavu za upis na studijski program na kojem se polaže prijemni ispit, obavezan je polagati prijemni ispit, u protivnom njegova prijava neće biti razmatrana.

Napominjemo kandidate da prilikom prijave na informacioni sistem eUNSA obavezno koriste ispravne email adrese kojima će imati omogućen pristup i prije početka akademske 2024/2025 godine, jer će na iste biti isporučeni akreditivi za prisup informacionom sistemu koji se koristi na Elektrotehničkom fakultetu.