Prof. dr. Bakir Lačević


Kontakt informacije

Pozicija:

Redovan profesor

Odsjek:

Odsjek za automatiku i elektroniku

Pripadnost:

Affiliated


Biografija

Maj 2016. - Vanredni profesor
Odsjek za automatiku i elektroniku, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

oktobar 2021. - februar 2022. Gostujući profesor
Department of Electronics, Information and Bioengineering (Dipartimento di Elettronica, Infor-mazione e Bioingegneria), Politecnico di Milano, Milano, Italija

oktobar 2011. do maj 2016. Docent
Odsjek za automatiku i elektroniku, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

januar 2008. - januar 2011. Doktorski kandidat
Dipartimento di Elettronica e Informazione, Politecnico di Milano, Milano, Italija

juni 2004. - januar 2008. Asistent/Viši asistent
Odsjek za računarstvo i informatiku, Odsjek za automatiku i elektroniku, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

DRUGO PROFESIONALNO ISKUSTVO

septembar 2012. - Konsultant
Povremeni angažman u nekoliko kompanija (Mašinsko učenje, Algoritmi upravljanja, Statistička analiza, Optimizacija, Računarska vizija)

EDUKACIJA

Februar 2011. Doktor nauka
Disertacija: Safe Motion Planning and Control for Robotic Manipulators Mentor: Prof. Paolo Rocco Područje istraživanja: Robotika, Automatika Sporedna disertacija (minor thesis): On Population Diversity Measures Mentor: Prof. Edoardo Amaldi Područje istraživanja: Računarska geometrija, Diskretna geometrija, Operaciona istraživanja Politecnico di Milano, Milano, Italija

Mart 2007. Magistar nauka
Teza: Podešavanje Parametara Upravljačkih Zakona Primjenom Genetičkog Algoritma Mentor: Prof. Zikrija Avdagić Područje istraživanja: Automatika, Računarska inteligencija Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Decembar 2003. Diplomirani inženjer
Teza: Genetički Algoritam sa Adaptivnim Operatorima za Podešavanje Parametara Neuron-skog Kontrolera Mentor: Prof. Zikrija Avdagić Područje istraživanja: Automatika, Računarska inteligencija Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

CV Europass