[važno] Izmjena načina uplate budžetskih prihoda na Univerzitetu u Sarajevu

Obavještavamo Vas da je sa danom 31.12.2023. godine prestao da važi budžetski konto, vrsta prihoda – 722631, tako da se uplate sredstava neće vršiti na ovu vrstu prihoda.

Nove instrukcije za uplatu vlastitih javnih prihoda koje se primjenjuju od 01.01.2024. godine možete pronaći na slijedećem linku.