Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar u akademskoj 2023/2024. godini za studente prvog i drugog ciklusa studija i stručnog studija

Upis počinje 05.02.2024. godine i traje do 23.02.2024. godine

Potrebne dokumente dostaviti u Službu za nastavu Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, svaki radni dan u periodu od 10:00 do 14:00 sati.

Za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar u akademskoj 2023/2024. godini potrebno je predati sljedeće dokumente:

  1. Semestralni list (upisati predmete i predmetne profesore ljetnog semestra). Semestralni list možete preuzeti s uplatnicom na portirnici Fakulteta – uplatu izvršiti prema Instrukciji za uplate koja se nalazi u prilogu obavještenja;
  2. Indeks (obavezno upisati predmete i predmetne profesore ljetnog semestra);
  3. Ugovor o učenju za ljetni semestar, ukoliko je došlo do promjene izbornih predmeta (ugovor kreirati i isprintati iz Informacionog sistema za podršku nastavi - Zamger, potpisati i predati u dva primjerka)
  4. Dokaz o izvršenoj uplati druge rate školarine/uplatnica. Uplatu izvršiti prema Instrukciji za uplate koja se nalazi u prilogu obavještenja;
  5. Studenti strani državljani, ukoliko nisu dostavili prijavu boravka pri upisu u zimski semestar, trebaju je dostaviti prilikom upisa u ljetni semestar.

NAPOMENA:

Studenti prvog i drugog ciklusa studija koji imaju status apsolventa/apsolventa-ponovca u akademskoj 2023/2024. godini nemaju obavezu upisa ljetnog semestra. \