ETF WiFi mreža

Elektrotehnički fakultet je u saradnji sa kompanijom Logosoft d.o.o. Sarajevo omogućio da svi studenti imaju mogućnost besplatno koristiti WiFi mrežu.

Logosoft d.o.o. Sarajevo, kao društveno odgovorna kompanija koja podržava akademsku zajednicu u BiH, je doniorao korištenje WiFi opreme za ETF studente i zaposlene.

Da biste se logirali na WiFi mrežu potrebno je da odaberete mrežu koja ima naziv ETF-Logosoft te da unesete password koji je identičan nazivu mreže.