Prezentacija radne verzije doktorske disertacije Adnana Osmanovića, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Adnan Osmanović, magistar elektrotehnike — diplomirani inženjer elektrotehnike, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije, pod naslovom "Disturbance Observer Applications in DFIG System Control", dana 19. februara 2024. godine (ponedjeljak), s početkom u 11:00 sati, u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (sala S-1, prizemlje).

Više informacija u dokumentu ispod.