Prijava na međunarodne projekte Erasmus+

Evropska Komisija je otvorila poziv za podnošenje projektnih prijedloga za 2023. godinu u okviru Erasmus+ programa. Tekst poziva sa naglašenim rokovima za prijavu, kao i programski vodič su dostupni na linku: Erasmus+ Programme Guide (skrolajte do opcije „documents“ i „related documents“).

Služba za međunarodnu saradnju je kreirala Uputstvo za pripremanje projektne prijave za Erasmus+ pozive koje mogu biti od koristi prilikom prijavnog perioda koji će biti pred nama. Sve informacije kao i dokumenti su dostupni na linku: Prijava na međunarodne projekte.