Prof. dr. Miralem Mehic


Kontakt Informacije

Pozicija:

Redovan profesor

Odsjek:

Odsjek za telekomunikacije

Pripadnost:

Povezan


Biografija

Miralem Mehić je doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, VSB-Tehničkog univerziteta u Ostravi (Češka Republika). Studirao je i na AGH Univerzitetu za nauku i tehnologiju, Krakow, Poljska, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austrija te u Austrijskom Institutu za Tehnologiju (AIT) u Odjelu za digitalne sigurnosne poslovne jedinice - optička kvantna tehnologija, Beč i Klagenfurt, Austrija. Njegovi istraživački interesi fokusirani su na sigurnost i rutiranje, posebno: sigurnosne usluge, kriptografiju, detekciju sigurnosnih propusta, protokole za rutiranje, kvalitetu usluge, steganografiju i kvantnu kriptografiju. Naučni rad objavljen na Springer MCSS 2017 konferenciji proglašen je najboljim radom konferencije.