Nacionalni projekti

Optimizacija dizajna za inspekciju komponenti aviona
Voditelj: Jasmin Velagić
Finansiranje: Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak-Kraj: Decembar, 2022 – Decembar, 2023

Artificial Intelligence Based Alzheimer’s Disease Risk Prediction for Personalized Medicine
Voditelj: Jasmin Velagić
Finansiranje: Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak-Kraj: Decembar, 2022 – Decembar, 2023

Metode upravljanja konverzijom energije iz obnovljivih izvora u mikromrežama
Voditelj: Jasmin Velagić
Finansiranje: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak-Kraj: Decembar, 2021 – Decembar, 2022

Višedomenski mobilni sistem za 3D mapiranje i inspekciju objekata kulturnog nasljeđa (3DVMS)
Voditelj: Jasmin Velagić
Finansiranje: Kantonalno ministarstvo za nauku, obrazovanje i mlade
Početak-Kraj: Decembar, 2021 – Decembar, 2023

Robusno upravljanje generatorima u prizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora energije
Voditelj: Jasmin Velagić
Finansiranje: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak-Kraj: Oktobar, 2020 – Oktobar, 2021

Sistem za nadzor i evaluaciju termalne učinkovitosti objekata za rezidencijalnu i komercijalnu upotrebu s ciljem uštede energije
Voditelj: Jasmin Velagić
Finansiranje: Fond za zaštitu okoliša
Početak-Kraj: Januar, 2019 – Decembar, 2020

Razvoj sistema upravljanja konverzijom energije vjetra zasnovanog na FPGA tehnologiji
Voditelj: Jasmin Velagić
Finansiranje: Kantonalno ministarstvo za nauku, obrazovanje i mlade
Početak-Kraj: Januar, 2019 – Decembar, 2020


Napredne strukture upravljanja vjetroagregatom s ciljem povećanja proizvodnje električne energije

 • Voditelj Jasmin Velagić
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Februar, 2017 - Februar, 2018


Istraživanje impulsnih karakteristika dalekovodnih stubova

 • Voditelj Zijad Bajramović
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Februar, 2017 - Februar, 2018


Razvoj tehnika vizualizacije u e-learning sistemima prilagođenih različitim stilovima učenja

 • Voditelj Haris Šupić
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Februar, 2017 - Februar, 2018


Terenska mobilna platforma sa robotskim manipulatorom zasnovana na dijeljenjom autonomnom upravljanju

 • Voditelj Jasmin Velagić
 • Finansiranje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
 • Početak - Kraj Oktobar, 2016- Oktobar, 2017


Višedomensko 3D mapiranje, inspekcija i visokoprecizna digitalizacija objekata kulturnog naslijeđa heterogenim robotskim sistemom

 • Voditelj Jasmin Velagić
 • Finansiranje Ministarstvo civilnih poslova BiH
 • Početak - Kraj Septembar, 2016 - Septembar, 2017


Razvoj modela za proračun parametara kompleksnih uzemljivačkih sistema

 • Voditelj Irfan Turković
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Januar, 2016 – Januar, 2017


Formiranje hibridnog 2D prikaza okoline korištenjem ultrazvučnih akustičnih odziva

 • Voditelj Melita Ahić-Đokić
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Februar, 2015- Februar, 2016


Razvoj modela sistema katodne zaštite sa nelinearnim polarizirajućim karakteristikama za podzemne metalne cjevovode u cilju bržeg i efikasnijeg projektiranja

 • Voditelj Alija Muharemović
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Februar, 2015 - Februar, 2016 Naziv Cloud Orchestration and Unified Deployment of Services-CLOUDS Voditelj Samim Konjicija Finansiranje Ministarstvo civilnih poslova BiH Početak - Kraj Decembar, 2014 – Decembar, 2015


Istraživanje i razvoj domenski specifičnog jezika za aplikacije u oblasti internata stvari (DSL za loT)

 • Voditelj Adnan Salihbegović
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj April, 2014 – April, 2015


Istraživanje utjecaja povišenih napona u elektroenergetskom sistemu Bosne i Hercegovine na formiranje stacionarne korome

 • Voditelj Salih Čaršimamović
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj April, 2014 – April, 2015


Analiza sigurnosnih pitanja korisničke mobinosti u triple-play sistemima

 • Voditelj Saša Mrdović
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Mart, 2014 - Mart, 2015


Razvoj uređaja za estimaciju energetskog potencijala lokaliteta za solarna postrojenja

 • Voditelj Abdulah Akšamović
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Februar, 2014 - Juli, 2015


Razvoj modela multimedijalnih edukacijskuh sistema za mobilne uređaje s mogućnošću adaptivnog izbora strategija podučavanja

 • Voditelj Haris Šupić
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Februar, 2014- Juli, 2015


HOLBOS - holonomski rekonfigurabilni mobilni robot za prenos materijala Voditelj Jasmin Velagić Finansiranje Ministarstvo civilnih poslova BiH Početak - Kraj Januar, 2014 - Decembar, 2014


Klasifikacija terena i prepoznavanje mina korištenjem 3D termalnih prikaza okoline

 • Voditelj Jasmin Velagić
 • Finansiranje Ministarstvo civilnih poslova BiH
 • Početak - Kraj Novembar, 2013 – Novembar, 2014


Razvoj laboratorije za istraživanje arhitekture paketskih čvorišta

 • Voditelj Saša Mrdović
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Novembar, 2013 - April, 2014


Modernizacija upravljanja nacionalnim resursima: upravljanje radio spektrom za bežične mreže nove generacije (LTE - Long Term Evolution, CR - cognitive radio)

 • Voditelj Mesud Hadžialić
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Juli, 2013 – Novembar, 2014


Upravljanje signalizacijskim informacijama u cilju poboljšanja kvalitete usluga nove generacije

 • Voditelj Jasmina Baraković Husić
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Juli, 2013 – Juli, 2014


Razvoj laboratorije za radiokomunikacije

 • Voditelj Mesud Hadžialić
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Mart, 2013 – Septembar, 2013


Primjena kliznih režima u upravljanju obnovljivim izvorima električne energije

 • Voditelj Branislava Peruničić
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Mart, 2013 – Mart, 2014


Inteligentni nadzor infrastrukturnih sistema

 • Voditelj Samir Omanović
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Mart, 2013 - Mart, 2014


Uloga i značaj ISO/IEC 20000 Edition 2 standarda u razvoju I implementaciji kompleksnih sistema upravljanja IT servisima sa posebnim osvrtom na IMS servis kod Telecom operatera

 • Voditelj Samir Ribić
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Mart, 2013 – Novembar, 2013


Primjena metoda vještačke inteligencije na modeliranje sistema za dijagnozu raka pluća na bazi EGFR mutacija

 • Voditelj Zikrija Avdagić
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Mart, 2013 - Mart, 2014


Generiranje 3D termalnih prikaza okoline zasnovano na fuziji termovizijskih I 3D laserskih podataka

 • Voditelj Jasmin Velagić
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Januar, 2013- Decembar, 2013


Razvoj laboratorije za prekonfigurabilne radio komunikacijske sisteme

 • Voditelj Mesud Hadžialić
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Novembar, 2012- April, 2013


Elektromotorni pogoni za električna i hibridna vozila

 • Voditelj Šemsudin Mašić
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Januar, 2012- Decembar, 2013


Razvoj multidisciplinarne laboratorije za telekomunikacije

 • Voditelj Mesud Hadžialić
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Decembar, 2010 – Decembar, 2011


ThermalMapper - Thermal 3D Modeling of Indoor Environments for Saving Energy / Modeliranje 3D prikaza unutrašnjih prostorija na temelju distribucije topline sa ciljem smanjenja potrošnje energije

 • Voditelj Jasmin Velagić
 • Finansiranje Ministarstvo civilnih poslova BiH, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Novembar, 2010 - Septembar, 2012


Izrada i karakterizacija tankih filmova u kvazi jednodimenzionalnih sistema sa valovima gustoće naboja

 • Voditelj Hasnija Šamić
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Novembar, 2010- Novembar, 2011


Virtuelna visokonaponska laboratorija

 • Voditelj Salih Sadović
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Oktobar, 2010 – Oktobar, 2011


Primjena metoda vještačke inteligencije u oblastima biomedicinskog inžinjeringa i bioinformatike

 • Voditelj Zikrija Avdagić
 • Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 • Početak - Kraj Decembar, 2008- Januar, 2010