Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu - Elektrotehničkom fakultetu u studijskoj 2022/2023. godini

| Elektrotehnički fakultet | Prvi ciklus studija | Upis i prijem

Odluka o kriterijama i mjerilima za upis.

Odluka