...
Univerzitet u sarajevu - Elektrotehnički fakultet u Sarajevu
Odsjek za automatiku i elektronikuOdsjek za automatiku i elektroniku

Djelatnosti Odsjeka za automatiku i elektroniku

Naučna i stručna djelatnost Odsjeka:

Matematičko modeliranje i simuliranje procesa i postrojenja na računaru. Obrada i analiza signala. Linearni i nelinearni sistemi upravljanja. Identifikacija procesa, adaptivno, robusno i prediktivno upravljanje. Primjena algoritama inteligentnog upravljanja.


Industrijska i mobilna robotika. Senzori i aktuatori. Mehatronički sistemi. Heterogeni robotski i senzorski sistemi. Umjetna inteligencija i mašinsko učenje. Interakcija čovjeka i robota.


Mikroprocesorski bazirani sistemi. Analogni i digitalni elektronički sistemi i komponente. Dizajn aplikacijskih specifičnih integralnih krugova primjenom jezika za opis hardvera. Razvoj ugradbenih sistema.


Dizajni i implementacija mjernih sistema. Sistemi za daljinsku obradu i prikupljanje podataka. Projektiranje i upravljanjanje energetskim pretvaračima i procesima pretvorbe energije. Umreženi sistemi upravljanja i industrijska automatizacija.


O odsjeku

Odsjek za automatiku i elektroniku

Odsjek za automatiku i elektroniku pruža vrhunsko obrazovanje u oblasti teorije, strukture i projektovanja sistema automatskog upravljanja procesa, sistema upravljanja i zaštite u elektroenergetici i elektroničkih struktura i sistema. Poseban akcenat je stavljen na razmatranje elektroničkih komponenata te analognih i digitalnih integriranih krugova. Duboko razumijevanje struktura organizacije računara, softvera i poznavanje elektronike takođe omogućavaju inženjerima koji završe studij na ovome Odsjeku, sintetiziranje svih elektronički baziranih struktura i sistema, projektovanje računarskih sistema i aplikacije u realnom vremenu ili off-line.

14

Nastavnika

-

1.769

Studenata diplomiralo

-

11

Saradnika

-

15

Predmeta

-