...
Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet u Sarajevu
Odsjek za telekomunikacijeOdsjek za telekomunikacije

Djelatnosti Odsjeka za telekomunikacije

Pored obrazovnih, Odsjek za telekomunikacije ima i dodatne aktivnosti u oblastima:

Modifikacija projekta, integracija i testiranje radio relejne mreže “Synchronous Digital Hierarchy (SDH)”, pružanje podrške za Ministarstvo sigurnosti, CIPS i policijske agencije; EU Cards projekti


Integracija i testiranje sistema za zakonito presretanje komunikacija Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine; EU Cards projekti


Rješavanje “digitalne podjele” u jugoistočnoj Europi (SEE) korištenjem kapaciteta DTT mreža; IPA projekat – Voditelj projekta: Univerzitet u Ljubljani


Razvoj VoIP aplikacije za F68 platformu; Iskratel Slovenija


Širenje SON simulatora s Carrier Aggregation tehnikama; Centar za istraživanje telekomunikacija (CTVR), Dublin


Termalno 3D modeliranje unutrašnjih okruženja za uštedu energije; FP7 projekat, SEE-ERA-NET, koordinator: Jacobs univerzitet Bremen, Njemačka


V-MusT.net – Transnacionalna mreža virtualnog muzeja; FP7 projekat, FP7-ICT-2009-6, koordinator, Consiglio nazionale delle ricerche, Italija


Jačanje suradnje zemalja EU-a i zemalja zapadnog Balkana u području praćenja i kontrole; FP7 projekat, FP7-ICT-2011-7, koordinator: Q-PLAN N.G. Grčka ricerche, Italija


O odsjeku

Telekomunikacije

Odsjek za telekomunikacije osnovan je 1976. godine i jedan je od ukupno četiri odsjeka Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Od 2005. godine, nastavni proces je usklađen sa Bolonjskom deklaracijom te je nastavni proces podjeljen na bachelor i master studij. Bachleor studij, u trajanju od tri godine, orijentisan je ka sticanju fundamenata inžinjerske prakse i telekomunikacijskih znanja, a o njegovom kvalitetu govori i činjenica da je program akreditiran od strane ASIIN-a – njemačke članice europske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA). Master studij, u trajanju od dvije godine, orijentisan je praktičnom inžinjerskom radu i naučno-istraživačkim aktivnostima.

9

Nastavnika

-

1.769

Studenta diplomiralo

-

3

Saradnika

-

15

Predmeta

-