...
Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet u Sarajevu

Fakultet je institucija koja kreira i pruža usluge vrhunskog znanja

Fakultet je institucija koja kreira i pruža usluge vrhunskog znanja