Prof. dr. Pamela Njemčević


Kontakt Informacije

Pozicija:

Vanredni profesor

Odsjek:

Odsjek za telekomunikacije

Pripadnost:

Povezan

Curriculum Vitae:

http.//www.unsa.ba

Web:


Biografija

Pamela Njemcevic diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu 2006. godine, te magistrirala i doktorirala na istom fakultetu 2011. i 2016. godine, respektivno. Njena profesionalna karijera započela je 2006. godine. Od tada, pa do danas, obavljala je poslove asistenta, višeg asistenta i docenta na Elektrotehničkom fakultetu i Fakultetu za saobraćaj i komunikacije, Univerziteta u Sarajevu. Bila je uključena u implementaciju mnogih istraživačkih projekata, uglavnom vezanih za bežične komunikacije i propagacione mehanizme u bežičnom mediju. Dvije godine je radila za EUPM BH kao junior EU PPU CARDS ekspert za TETRA sisteme.

Istraživačke oblasti
Bežične komunikacije Propagacioni mehanizmi u bežičnom mediju Bežične mreže LPWAN
Nastava
Radiotehnika
Kanalno kodiranje
Mobilne komunikacije
Tehnologije bežičnih pristupnih mreža
Kriptografija i sigurnost sistema
Telekomunikacione tehnike 1

CV