Rezultati ankete za ljetni semestar akademske 2021/2022. godine

| Elektrotehnički fakultet | Prvi ciklus studija | Drugi ciklus studijaRezultati ankete za ljetni semestar akademske 2021/2022. godine za sve nastavne predmete dostupni su za pregled kroz informacioni sistem za podršku nastavi "Zamger".