Sjednice Vijeca 2020 godina

ZAPISNIK sa 5. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 6. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 7. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 8. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 9. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 10. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 11. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 12. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 13. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 14. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 15. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 16. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 17. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 18. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 19. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 20. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 21. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 22. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 23. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

Zapisnik sa 7 redovne sjednice Vijeca UNSA ETF

Zapisnik sa 8 redovne sjednice Vijeca UNSA ETF

Zapisnik sa 9 redovne sjednice Vijeca UNSA ETF