Sjednice Vijeća 2021 godina

ZAPISNIK sa 24. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 25. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 26. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 27. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 28. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 29. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 30. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 31. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 32. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 33. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 34. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 35. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 36. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 37. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 38. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 39. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 41 elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 42 elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 43 elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 52 elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 53 elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 54 elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 55 elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 56 elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)