Sjednice Vijeca 2022 godina

ZAPISNIK sa 57 elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 58 elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 59 elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 60 elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 61 elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 62 elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 63 elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 64. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 65. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 66. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 67. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 68. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 69. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

ZAPISNIK sa 70. elektronske sjednice Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (Odluke Vijeća)

Zapisnik sa 10 redovne sjednice Vijeca UNSA ETF

Zapisnik sa 11 redovne sjednice Vijeca UNSA ETF

Zapisnik sa 12 redovne sjednice Vijeca UNSA ETF

Zapisnik sa 13 redovne sjednice Vijeca UNSA ETF

Zapisnik sa 14 redovne sjednice Vijeca UNSA ETF

Zapisnik sa 15 redovne sjednice Vijeca UNSA ETF

Zapisnik sa 16 redovne sjednice Vijeca UNSA ETF

Zapisnik sa 10 vanredne sjednice Vijeca UNSA ETF

Zapisnik sa 11 vanredne sjednice Vijeca UNSA ETF

Zapisnik sa 12 vanredne sjednice Vijeca UNSA ETF

Zapisnik sa 13 vanredne sjednice Vijeca UNSA ETF

Zapisnik sa 14 vanredne sjednice Vijeca UNSA ETF