Prijemni ispit za upis studenata na I ciklus studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu za akademsku 2024/2025. godinu

Prijemni ispit za upis studenata na I ciklus studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu održat će se u utorak 02.07.2024. godine u 12 sati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta, ul. Zmaja od Bosne bb., 71000 Sarajevo.

Prijeavljeni kandidati za polaganje prijemnog ispita su raspoređeni po salama prema sljedećem rasporedu:

 • Sala A1 - kandidati čije prezime počinje sa slovom Dž, Đ, E, F, G i H,
 • Sala A2 - kandidati čije prezime počinje sa slovom I, J i K,
 • Sala A3 - kandidati čije prezime počinje sa slovom L, Lj, M, N i Nj,
 • Sala S0 - kandidati čije prezime počinje sa slovom C, Č, Ć i D,
 • Sala EE2 - kandidati čije prezime počinje sa slovom A,
 • Sala 0-01 - kandidati čije prezime počinje sa slovom B,
 • Sala 0-03 - kandidati čije prezime počinje sa slovom Š,
 • Sala 1-01 - kandidati čije prezime počinje sa slovom O, P i R,
 • Sala 1-03 - kandidati čije prezime počinje sa slovom T,
 • Sala 2-01 - kandidati čije prezime počinje sa slovom S
 • Sala 2-03 - kandidati čije prezime počinje sa slovom U, V, Z i Ž.

Kod pristupanja prijemnom ispitu kandidati obavezno trebaju imati lični dokument sa slikom i print šifre generisane iz sistema.

U prilogu je Odluka o vrednovanju i kriteriju upisa kandidata, pravila za polaganje prijemnog ispita, kao i mapa Kampusa Univerziteta u Sarajevu.