Prof. dr. Emir Turajlić


Kontakt Informacije

Pozicija:

Vanredni profesor

Odsjek:

Odsjek za telekomunikacije

Pripadnost:

Povezan


Biografija

Emir Turajlić je trenutno vanredni profesor za oblast telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Na univerzitetu Brunel University, Velika Britanija, 2007. godine stekao je zvanje doktora tehničkih nauka, Učestvovao je u realizaciji mnogih nacionalnih i međunarodnih projekta kao i u organizaciji mnogobrojnih međunarodnih kongresa/skupova.
Njegov naučno istraživački interes usmjeren je na oblasti digitalne obrade signala, umjetne inteligencije, mašinskog učenja, kompresije podataka i elektromagnetike.
Autor je brojnih konferencijskih radova i članaka u časopisima.

Trenutno izvodi nastavu na sljedećim predmetima:

Digitalna obrada signala u telekomunikacijama 1,
Digitalna obrada signala u telekomunikacijama 2,
Kompresija slike i videa, Tehnologije televizije i Kanalno kodiranje.

CV Europass