Prof. dr. Jasmin Velagić


Kontakt Informacije

Pozicija:

Redovan profesor

Odsjek:

Odsjek za automatiku i elektroniku

Pripadnost:

Povezan


Biografija

RADNO ISKUSTVO

Maj 2019-danas Dekan
Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, http://www.etf.unsa.ba/
• Koordinacija naučnog istraživanja, pravljenje planova za naučni razvitak fakulteta
Djelatnost ili sektor Tercijarno obrazovanje i istraživanje

2013- danas Redovni profesor
Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, http://www.etf.unsa.ba/
• Predavanje i istraživanje u oblasti mobilne robotike, mehatronike, aktuatora, multivarijabilnih Sistema, adaptivnog i robusnog upravljanja i upravljanja sistemima preko komunikacijskih mreža.
Djelatnost ili sektor Tercijarno obrazovanje i istraživanje

2009-2013 Vanredni profesor
Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, http://www.etf.unsa.ba/
• Predavanje i istraživanje u oblasti mobilne robotike, mehatronike, aktuatora, multivarijabilnih Sistema, adaptivnog i robusnog upravljanja i upravljanja sistemima preko komunikacijskih mreža.
Djelatnost ili sektor Tercijarno obrazovanje i istraživanje

2006-2009 Docent
Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, http://www.etf.unsa.ba/
• Predavanje u oblasti distribuiranih sistema.
Djelatnost ili sektor Tercijarno obrazovanje i istraživanje

2001-2006 Viši asistent
Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, http://www.etf.unsa.ba/
• Istraživanje i držanje vježbi iz oblasti digitalne obrade signala, robotike, projektiranja sistema automatskog upravljanja i distribuiranih sistema.
Djelatnost ili sektor Tercijarno obrazovanje i istraživanje

1997-2001 Asistent
Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, http://www.etf.unsa.ba/
• Istraživanje i držanje vježbi iz oblasti digitalne obrade signala, robotike, projektiranja sistema automatskog upravljanja i akvizicije podataka.
Djelatnost ili sektor Tercijarno obrazovanje i istraživanje

OBRAZOVANjE I OBUKE

• Ph.D. dipl.ing.el., Elektrotehnički fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2005.
• Mr. dipl.ing.el., Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, Hrvatska, 1999.
• dipl. diplomirao elektrotehniku, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, Hrvatska, 1995.

CV Europass