Sjednice Vijeca 2023 godina

Zapisnici sa Sjednica Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu: