Fakultet FER u Zagrebu sa kojim naš Fakultet održava vrlo dobre odnose i saradnju u okviru edukativnih i istraživačkih programa kao i procesa reforme studija u okviru Bolonjskog procesa, je uspjeo da okonča postupak akreditacije pet studijskih…


Read more

Postavljen raspored održavanja laboratorijskih vježbi iz predmeta
"Teorija električnih kola" – oblast: "MATRIČNE METODE".

Raspored se može preuzeti na sljedećem

linku

.


Read more

I mi bolide za trke imamo

| Opšta obavještenja |

Imagine Cup, je svjetsko  takmičenje koje promovira studentska i učenička dostignuća na području razvoja tehnologija, a održava se pod pokroviteljskom Microsofta i svake godine širom svijeta okuplja više od 20.000 učesnika. Ove godine se Imagine Cup…


Read more

U skladu sa aktivnostima na daljoj reformi Univerziteta u Sarajevu, Rektorat Univerziteta u Sarajevu objavljuje interni poziv nastavno-naučnom osoblju za rad na sljedecim projektima reforme:

  • Organizacija postdiplomskog studija;
  • Organizacija…

Read more

Više informacija i ovom dogadjaju može se naći na linku <link http: www.info.ba>ovdje. 


Read more

Sistem će biti razvijen u okviru Laboratorije za HMI i SCADA sisteme u saradnji sa drugim Laboratorijama.

HMI/SCADA sistem će voditi, nadzirati i precizno  registrirati utovar nafnih proizvoda u auto cisterne distributora putem 11 utakačkih ruka u…


Read more

Razvoj sofverske aplikacije registra istrazivaca

| Opšta obavještenja |

 

Na Elektrotehnickom fakultetu je u toku realizacija projekta, u saradnji sa ANU BiH,  razvoja registra istrazivaca, istrazivackih organizacija, istrazivackih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Kantonu Sarajevo. Radna verzija( work in…


Read more

Traži se programer

| Opšta obavještenja |

Stipendije japanske vlade

| Opšta obavještenja |

Pozivamo vas na prezentaciju stipendija japanske vlade za dodiplomske I postdiplomske studije. Prezentacija će se održati u Sali Senata, 3. aprila u 12.00 sati. Molimo da obavijestite sve zaintersirane da prisustviju. U prezentaciji. Gost - ataše za…


Read more

Nove mogućnosti zaposlenja

| Opšta obavještenja |

Inženjering firma Simeco.systems d.o.o. Sarajevo nudi mogućnost  djelomičnog ili punog zaposlenja za aplovente i dipl. inženjere našeg Fakulteta. Vise o ovome

Opens internal link in current windowovdje

.


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba