Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu


Read more

Pitanja/oblasti, lista propisa i literature za polagonje pismenog i usmenog ispita za prijem u radni odnos jednog izvršioca na radno mjesto Samostalni referent za administrativno-tehničke poslove Dekanata

Napomena:

pored datoteka u prilogu…


Read more

Pitanja/oblasti, lista propisa i literature za polagonje pismenog i usmenog ispita za prijem u radni odnos jednog izvršioca na radno mjesto Samostalni referent za administrativno-tehničke poslove Dekanata


Read more

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

 


Read more

Odluka o dopuni plana javnih nabavki za 2021. godinu


Read more

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini se vrši u periodu od 14. 06. 2021. do 25. 06. 2021. godine.

Prijava kandidata na…


Read more

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog…


Read more

Odluka o direktnom sporazumu

| Javne nabavke |

Odluka o direktnom sporazumu


Read more

Poštovani kandidati i budući studenti,

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021/2022. GODINI,

objavljen je na slijedećem linku

Sve dodatne informacije vezane za upis na Elektrotehnički fakultet…


Read more

Obavještavaju se osobe koje su na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu završile studij u skladu sa propisima koji su važili prije uspostave bolonjskog sistema obrazovanja i osobe koje su završile studij u skladu sa propisima koji su važili prije…


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba